İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Laboratuarı Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın da üçüncü büyük laboratuvarıdır. İTÜ Hidrolik Laboratuvarı hidrolik, kıyı ve deniz mühendisliği çalışma konularına ait dalgakıran, mendirek, baraj ve ilgili sanat yapıları, çökelme havuzları, sualtı temelleri gibi su yapılarının fiziksel modelleme uygulamalarını yürütmek için kurulmuştur.

Hidromekanik laboratuvarı XX m2 ana kapalı alana sahiptir. Toplam XX m3 hacminde su deposu, ve yükseltilmiş sabit yük tanklarına ve boru sistemine su basmak amacıyla herbiri XX lt/s kapasiteli iki adet pompa istasyonu bulunmaktadır.