Araştırmalarımız ile bilim'e ışık tutuyoruz

 • Açık Kanal Hidroliği
 • Boru Hidroliği
 • Katı madde taşınımı
 • Dalga hidrodinamiği
 • Yakın Kıyı Hidrodinamiği
 • Kıyı yapıları ve mühendisliği
 • Tsunamilerin yakın kıyı hidrodinamiği
 • Dalga kaynaklı zemin sıvılaşma
 • Akarsu/Deniz yapılarının stabilitesi
 • Dalga kaynaklı temel stabilitesi kayıpları
 • Tanklarda sıvı çalkalanması
 • Açık Deniz Yenilenebilir Enerji Sistemleri
 • Çok amaçlı açık deniz platformları
 • Hidroelektrik Enerji
 • Dalga enerjisi