Deney imkanlarımız ile kalıcı öğrenmeyi sağlıyoruz...

Hidrolik mühendisliği fiziksel olayları incelemek için çoğu zaman büyük ölçekli veya küçük ölçekli modeler yapmayı gerektirir. Laboratuarımızda bulunan dalga kanalları, dalga basenleri ve akım kanalları gerekli olan bilgileri elde etmek için deneyler yapılmasına imkan sağlar. Laboratuar bünyesinde bulunan altyapı ve ekipmalar aşağıda sıralanmıştır.