6 serbestlik derecesinde hareket edebilen 3 Boyutlu Sualtı Sarsma Tablası

3 boyutlu su altı sarsma tablasının, 1.5 x 1.5 x 1.2 m boyutlarında bir haznesi bulunmakta ve önceden belirlenen 3 dönme ve 3 öteleme serbestlik derecesinde hareketleri yapabilmektedir. Optimum çalışma kapasitesi 5 ton olup maksimum çalışma kapasitesi ise 15 tondur.

vizyon_misyon

Kullanım alanı:
Projeler:
Özellikleri: