İstanbul Teknik Üniversitesi

İnşaat Fakültesi

Hidrolik ve Su Kaynakları Laboratuvarı

34469 Maslak-İstanbultel: (212) 285 68 46 - 285 37 17

faks: (212) 285 37 10

e-mail: altunkay@itu.edu.tr