Devam Eden Projelerimiz

PROJE ADI PROJE ALANI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ TARİH
Kıyı Üzerinde Dalga Enerjisi Dönüşüm Sistemi Tasarımı Ve Optimize Edilmesi TÜBİTAK, Araştırma Projesi Doç. Dr. Abdüsselam ALTUNKAYNAK 2012 – devam ediyor
MERMAID: Innovative Multi-Purpose Offshore Platforms: Planning, Design And Operation. EU / European Commission Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı İşbirliği Projeleri Prof. Erik Damgaard Christiansen
Prof.Dr. M. Sedat KABDAŞLI (İ.T.Ü.)
2012 – devam ediyor
Açık Kanal Akımlarında Akım-Bitki Etkileşimi: Bitki Eğilmesinin Akım Karakteristikleri Üzerindeki Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması. İ.T.Ü., BAP Genç Araştırmacıları Destekleme Programı Öğr. Gör. Dr. Nilay ELGİNÖZ 2012 – devam ediyor
Bir Taşkına Ait Hidrografın Kabarma Ve Çekilme Eğrisi Kısımlarında Hidrolik Karakteristiklerin Zamansal Değişimi İ.T.Ü., BAP Araştırma Projesi Doç. Dr. Oral YAĞCI 2012 – devam ediyor
Sıralı Silindirlerin Akım Ve Dalga İle Etkileşimlerinin Deneysel Olarak İncelenmesi İ.T.Ü., BAP Genç Araştırmacıları Destekleme Programı Yrd. Doç. Dr. V. Ş. Özgür KIRCA 2012 – devam ediyor